Antroposofie

En als Hij niet was opgestaan € 23,50
En als Hij niet was opgestaan

Judith von Halle vertelt vanuit haar innerlijke ervaringen over de historische gebeurtenissen van het mysterie van Golgotha en verbindt deze met beschouwingen over de geestelijke achtergronden van dit centrale mensheidsgebeuren. Haar betogen worden aangevuld met bijdragen van Peter Tradowsky, die vooral de geesteswetenschappelijke grondslagen om het opstandingslichaam te begrijpen tot thema hebben. Over de ware kennis en de werkelijkheid van de opstanding van Christus De menskundige betekenis van het opstandingslichaam Het mysterie van Golgotha als einde van de oude en begin van de nieuwe inwijding Beschrijving van de gebeurtenissen tussen dood en opstanding (hellevaart) De verheerlijking op de berg Thabor en de laatste nacht op de Olijfberg Pasen op het keerpunt der tijden Pinksteren op het keerpunt der tijden en zijn samenhang met de antroposofie

Spreken tot de sterren; Sprechen zu den sternen € 25,95
Spreken tot de sterren; Sprechen zu den sternen

Spreken tot de sterren is een eigentijds scheppingsverhaal, verteld in meditatieve beelden. Deze beelden bestaan uit 38 schilderijen van Frederiek Nelissen, met daarnaast korte poëtische teksten van Wil Uitgeest. Frederiek en Wil hebben zich laten inspireren door het boek Uit de schoot der goden. De binnenkant van de evolutie van Rudolf Steiner. Ze zijn anderhalf jaar intensief met de inhoud van dit boek aan het werk geweest, waaruit deze nieuwe, poëtisch-beeldende vorm is ontstaan. Frederiek Nelissen is beeldend kunstenaar en docent schilderen. Ze exposeert regelmatig. Haar eerste beeldverhaal Het wonderlijke windsel verscheen drie jaar geleden in boekvorm (Ranonkel, 2011). Als schilder is Frederiek al langere tijd geboeid door het thema van schepping en evolutie. Levensprocessen en de voortdurende metamorfosen die daarin plaatsvinden, zijn belangrijke onderwerpen in haar werk. Vanuit haar verbinding met dit thema en de samenwerking met Wil is dit nieuwe boek tot stand gekomen. Wil Uitgeest is auteur, docent/verteller en beeldend kunstenaar. De samenwerking met Frederiek heeft geleid tot de poëtische tekst in dit boek, die als zodanig een wending betekent in haar werk als auteur. Ze publiceerde eerder Aardschok/Bliksemflits. Twintigste-eeuwse schilderkunst - een verkenning van grensgebieden (Indigo, 1999), Tussen Verwondering en Verbijstering. Kunst, wetenschap en innerlijke vrijheid (Indigo, 2005) en De binnenkant van blauw (Christofoor, 2010).

Mary Magdalene, the woman at Jesus' side € 7,99
Mary Magdalene, the woman at Jesus' side - E-book

Mother, virgin or prostitute: in Christianity we seem to have few other archetypes referring to womanhood. Is this justifiable? Was the concept of womanhood in early Christianity really that limited? Where is the woman who acts as equal and lover at the same time? In this fascinating book Danielle van Dijk tells in a colourful and imaginative way the story of the woman who played a founding role at the outset of Christianity: Mary Magdalene. She was not only the `apostle of the apostles, the woman to whom Christ entrusted the task to spread his message of love through the whole wide world, but she was much more than that. In the Nag Hammadi Manuscripts she is called the `koinonos (companion or wife) of the Lord. Writing the book became a search through the history of art (there are about 150 beautiful photographs and illustrations) and through esotericism as can be found in the Nag Hammadi Manuscripts, in Anthroposophy and in other esoteric texts. Danielle van Dijk travelled to Israel, France, England, Italy and Spain to collect unique information about this woman. Many secrets about hidden Christianity will be revealed to the reader, such as the real history of the Gothic cathedrals, the origin of the routes to Compostela and the true story of Glastonbury. This book will inspire everybody who considers love and equivalence of paramount importance. Danielle van Dijk MA (1953) has been studying esotericism for over thirty-five years. Anthroposophy and the Nag Hammadi Manuscripts are her most important sources of inspiration. She has been teaching at the Waldorf School (Secondary School, Stichtse Vrije School) in Zeist, the Netherlands, since 1975 where she teaches Dutch, (world) literature, philosophy and ethics. She is also a member of the management team of the school and gives lectures and workshops all over the Netherlands. Her first book was (In the Netherlands a second edition) `Christ Consciousness; a Path of Inner Development, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2010.

The shroud of Turin € 5,99
The shroud of Turin - E-book

Finally in March 2014 prominent scientists managed to conclusively prove that the Shroud of Turin is not a fake and that the imprint on the Shroud has not been painted upon it. Likewise it has scientifically been proven that the carbon dating test from 1988 is entirely wrong. It is most remarkable that the imprint of Jesus’ body on the Shroud is a negative image. Only when photos are taken of the Shroud do the details of Jesus’ figure become clear. Surprisingly the imprint is three dimensional. Nobody can explain in whatever way the imprint has come about. No scientific theory whatsoever has been able to explain the phenomenon so far. Convincingly and carefully Danielle van Dijk gives a plausible explanation based on esotericism. The revelation of the secret can be found in the Body of Light of Jesus that is set free after His resurrection, which is a one-off and unique phenomenon. In this wonderful book, full of authentic texts and beautiful illustrations, the author investigates what is told about this unique Body of Light of Jesus, which is the Resurrection Body of Christ at the same time. Illustrated with more than 30 full-colour and black-and-white pictures. Other books published by Danielle van Dijk: ‘Christ Consciousness; A Path of Inner Development, Temple Lodge, Forest Row 2010; and ‘Mary Magdalene, The Woman at Jesus’ Side; A Search for the Hidden Aspects of Christianity’, Cichorei, Amsterdam 2014, E-book. Danielle van Dijk MA (1953) has been studying esotericism for over forty years. The Nag Hammadi Manuscripts and The Pistis Sophia are her most important sources of inspiration. She has been teaching at the Waldorf School (Secondary School, Stichtse Vrije School) in Zeist, the Netherlands, since 1975 where she teaches Dutch, (World) Literature, Philosophy and Ethics. She was also a member of the management team of the school and she currently gives lectures and workshops all over the Netherlands.